Policjanci w walce z procederem manipulowania licznikiem pojazdu - Aktualności - KPP Krosno Odrzańskie

Aktualności

Policjanci w walce z procederem manipulowania licznikiem pojazdu

Data publikacji 21.01.2020

Od 1 stycznia policjanci powiatu krośnieńskiego ujawnili osiem przypadków, w których stan licznika pojazdu różnił się od zapisu widniejącego w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Najwyższa odnotowana różnica to blisko milion kilometrów. Teraz policjanci wyjaśniają jak doszło do powstałych różnic i kto jest za to odpowiedzialny. W związku z ujawnionymi przypadkami, apelujemy do wszystkich kierowców o sprawdzanie danych wpisywanych w dokumentach podczas wymiany licznika i odczytu stanu drogomierza dokonywanej na stacji kontroli pojazdu.

Przypominamy wszystkim kierowcom, że od 1 stycznia br. policjanci podczas kontroli drogowej poza sprawdzeniem uprawnień kierowcy, jego stanu trzeźwości, dokumentów pojazdu czy też  stanu technicznego samochodu, spisują również stan licznika auta, który to następnie wpisywany jest do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).  W przypadku, gdy drogomierz wskazuje wartość mniejszą niż ta, która widnieje w bazie CEP, wówczas prowadzone są w sprawie czynności, których celem jest wyjaśnienie co jest powodem zaistniałej różnicy i kto jest za to odpowiedzialny. Zgodnie z art. 306a Kodeksu Karnego, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 grozi nie tylko osobie, która zmienia wskazania drogomierza pojazdu lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, ale także osobie która zleca wykonanie takiej zmiany. Od 1 stycznia policjanci powiatu krośnieńskiego ujawnili osiem takich przypadków. Najwyższa odnotowana różnica to blisko milion kilometrów. Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności w jakich powstały zaistniałe różnice oraz kto ponosi za to odpowiedzialność. 

W związku z ujawnionymi przypadkami, apelujemy do wszystkich kierowców o sprawdzanie danych wpisywanych w dokumentach podczas wymiany licznika i odczytu stanu drogomierza dokonywanej na stacji kontroli pojazdu. Dbajmy o to, żeby były zgodne ze stanem faktycznym. Pozwoli to uniknąć dodatkowych nerwów podczas kontroli drogowej, a także w trakcie dalszych czynności.

Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami właściciel pojazdu obowiązany jest zgłosić wymianę licznika w terminie 14 dni od tej wymiany. W tym celu właściciel pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi złożyć w stacji kontroli pojazdów oświadczenie o wymianie licznika i przedstawić pojazd do wykonania czynności związanych z odczytem jego wskazania. Po wykonaniu odczytu wydawany jest dokument potwierdzający odczyt.

Odczyt licznika od dnia 1 stycznia 2020 r. jest również wykonywany w czasie kontroli drogowej przez uprawnione organy (Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową) i przesyłany do centralnej ewidencji pojazdów.

Źródło: http://www.cepik.gov.pl

podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim