Konkurs fotograficzny dla seniorów - Aktualności - KPP Krosno Odrzańskie

Aktualności

Konkurs fotograficzny dla seniorów

Data publikacji 21.01.2020

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zaprasza seniorów województwa lubuskiego do udziału w konkursie fotograficzny pn. "Bezpieczeństwo w obiektywie Seniora".

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia dowolną techniką fotograficzną, obrazującego bezpieczne zachowania np.: w miejscu zamieszkania, w miejscach publicznych, w ruchu drogowym itp. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka i przeznaczony jest dla seniorów województwa lubuskiego w wieku od 55 lat. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia 20 stycznia 2020 r. Pracę (na nośniku elektronicznym oraz w formie papierowej) należy przesyłać osobiście lub za pośrednictwem Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp. wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)  podpisaną  osobiście w terminie do 21 lutego 2020 r., (pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego) na adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.  z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Bezpieczeństwo w oczach Seniora”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 marca 2020 r.

regulamin konkursu.pdf

karta zgłoszenia.docx

źródło: KWP Gorzów Wlkp.