Widzisz znak STOP – Zatrzymaj się! - Aktualności - KPP Krosno Odrzańskie

Aktualności

Widzisz znak STOP – Zatrzymaj się!

Znak STOP, to jeden z najważniejszych znaków w prawie o ruchu drogowym. Niestety nie wszyscy kierowcy dostosowują się do niego i wjeżdżają na skrzyżowanie, doprowadzając tym samym do zdarzenia drogowego. Policjanci krośnieńskiej drogówki chcąc przeciwdziałać takim zachowaniom i zapobiegać wypadkom na drodze, przeprowadzili we wtorek (14 stycznia) działania „STOP” w ramach których sprawdzali respektowanie tego przepisu przez kierowców, a także przypominali o konsekwencjach związanych z niedostosowaniem się do niego. Pamiętaj, wystarczy chwila, żeby doszło do nieszczęścia.

Policjanci krośnieńskiej drogówki przeciwdziałając wypadkom na drogach organizują szereg działań, w ramach których prowadzą kontrole i wyciągają konsekwencje wobec osób naruszających przepisy ruchu drogowego. Działania „Prędkość”, „Trzeźwość”, „Pasy”, czy też „Niechronieni” to tylko niektóre z nich. Podczas ostatnich działań policjanci swoją uwagę skupili na kierowcach zbliżających się do znaku STOP, usytuowanych przy wjeździe na drogę krajową K-32, który zobowiązuje dojeżdżających do skrzyżowania do zatrzymania pojazdu, przed wjazdem na drogę.  Jest to jeden z najważniejszych znaków w prawie o ruchu drogowym, którego lekceważenie może być niebezpieczne i skutkować nawet śmiercią. W 2019 roku na terenie powiatu krośnieńskiego w związku z niedostosowaniem się do tego znaku doszło do 22 kolizji drogowych oraz dwóch wypadków drogowych, w wyniku których dwie osoby zmarły, a kolejne dwie zostały ranne.

A jak wyglądają dane statystyczne z przeprowadzonych działań? Pomimo wielu apeli o respektowanie przepisów, policjanci ujawnili 26 wykroczeń, w tym w rejonie Gubina doszło do 11 naruszeń, natomiast w rejonie Krosna Odrzańskiego 15.  „Ilość ujawnionych wykroczeń przeraża. Dlatego nie będzie pobłażania kierowcom, a policjanci będą stanowczo reagować  na popełnienie tego wykroczenia. Musimy pamiętać, że znak STOP jest ustawiany w miejscach szczególnie niebezpiecznych i respektowanie go ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. ” - mówi Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy asp.szt. Dariusz Kocur

Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawo o ruchu drogowym za niedostosowanie się do znaku STOP grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 2 punkty karne.

podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim