Wstąp w nasze szeregi i zostań policjantem - Aktualności - KPP Krosno Odrzańskie

Aktualności

Wstąp w nasze szeregi i zostań policjantem

Data publikacji 21.07.2017

Trwa nabór do służby w Policji. Jeśli chcesz wstąpić w nasze szeregi odwiedź naszą jednostkę i zgłoś się do Zespołu Kadr i Szkolenia, tam uzyskasz wszystkie ważne informacje.

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji).

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 - ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

- stabilne, stałe zatrudnienie;

- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy;

- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

- prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;

- możliwość doskonalenia zawodowego;

- możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

- prestiż zatrudnienia;

- służbę w organizacji zaufania społecznego;

- szeroki katalog specjalizacji;

- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

- przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

 

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje dot. przebiegu wskazanych etapów dostępne są w "Informatorze dla kandydatów" http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

Więcej na stronach:

- http://lubuska.policja.gov.pl/go/rekrutacja/dobor/3580,Dobor.html

- Przyjęcia do służby w Policji - 2017 

- http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, szczegółowych informacji udzielają pracownicy :

- Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru:

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

- Zespołu Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim

(68) 383 31 70, (68) 383 31 71

 

źródło: KGP, KWP w Gorzowie Wlkp.

film Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

 

Ładowanie odtwarzacza...