Struktura - KPP Krosno Odrzańskie

Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 KPP Krosno Odrzańskie

Nazwa wydziału Telefon miejski

Wydział Kryminalny:

+48   47-794-52-50

- Zespół dochodzeniowo - śledczy

+48   47-794-52-50

- Zespół operacyjno - rozpoznawczy

+48   47-794-52-50

- Zespół d/w z Przestępczością Gospodarczą

+48   47-794-52-50

- Jednoosobowe stanowisko dw z Przestępczością Narkotykową

+48   47-794-52-50

- Zespół ds. Przestępczości Nieletnich oraz do walki z przestępczością przeciwko mieniu

+48   47-794-52-50

- Zespół Techniki Kryminalistycznej

+48   47-794-52-50

   

Wydział Prewencji:

+48   47-794-52-20

- Rewir Dzielnicowych

+48   47-794-52-30

- Zespół Dyżurnych

+48   47-794-52-11

- Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

+48   47-794-52-26

- Zespół ds. Wykroczeń

+48   47-794-52-24 / -25

- Zespół Patrolowo - Interwencyjny

+48   47-794-52-20

   

Wydział Ruchu Drogowego

- Zespół Ruchu Drogowego w Gubinie

- Ogniwo Obsługi Zdarzeń Drogowych

+48   47-794-52-45/- 47

Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo- Informacyjnych 

+48   47-794-52-28

Zespół Prezydialny

+48   47-794-52-00

Zespół Kadr i Szkolenia 

+48   47-794-52-70/-71

Zespól Łączności i Informatyki

+48   47-794-52-97/-98

Informatyk

+48   47-794-52-96

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

+48   47-794-52-77/-78                                /-79

Zespół ds. Finansowo-Gospodarczych

+48   47-794-52-73/-74                               /-75

Inspektor BHP

+48   47-794-52-72

 

 

 KP Gubin

 

   

Referat Kryminalny:

68-476 -3431 

- Zespół dochodzeniowo - śledczy

68-476 -3431
- Zespół operacyjno - rozpoznawczy 68-476 -3431
- Zespół d/w z Przestępczością Gospodarczą 68-476 -3431
- Jednoosobowe stanowisko dw z Przestępczością Narkotykową 68-476- 3431
- Jednoosobowe stanowisko ds. Przestępczości Nieletnich oraz do walki z przestępczością przeciwko mieniu 68-476- 3431
   

Referat Prewencji:

68-476-3457 

- Zespół Dzielnicowych

68- 476-3419/21/22

- Zespół Dyżurnych

68-476-3411

- Zespół ds. Wykroczeń

68-476-3420/35

- Zespół Patrolowo - Interwencyjny

68-476-3457

- Jednoosobowe stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

68-476-3448

   

 Zespół Prezydialny

68-476-3400 

 Zespół Informatyki

68-476-3446/47 

 Jednoosobowe stanowisko ds. administracyjno -gospodarczych